Onlangs verscheen een schitterend boek over de geschiedenis van Malden. Cor Willem Visser (van Plus Malden) zocht voor de samenstelling de samenwerking op met het bestuur van de Stichting Heemkunde Malden met als eindresultaat een uniek geschiedenisboek.

Dankzij de uitgebreide beschreven geschiedenis over Malden die zich in het documentatiecentrum van de Stichting Heemkunde Malden bevindt was het mogelijk om veel details uit het verleden te kunnen vermelden, aangevuld met de bijbehorende foto’s.

De auteurs Petra Thijssen en Jacques Pouwels hebben in 19 hoofdstukken de historie belicht. Talloze oude foto’s van Malden, die zeker voor velen herkenbaar zijn, aangevuld met de huidige fotografie door Petra Thijsen en Matthee Moons, vormen een mooi geheel.

Malden kende al reeds ver voor de jaartelling bewoners. Het boek heeft een chronologische opbouw beginnende met de ontstaansgeschiedenis van het dorp en eindigend in de huidige tijd.

In het eerste hoofdstuk wordt de oudste periode beschreven maar daarna ook de archeologie, de Maldense boerderijen, de kerken, het dorp na 1813, de Tweede Wereldoorlog en het vergeten vliegveld, de periode van 1946 tot 1960, onderwijs en gezondheidszorg. In een apart hoofdstuk is cultuur en sport en andere activiteiten in ons dorp uitvoerig meegenomen.

Voor iedereen die dit boek in handen heeft gaat de historie herleven, daarom hoort dit prachtige unieke collectors item zeker  thuis in iedere boekenkast.

Het eerste exemplaar is door Petra Thijssen aangeboden op 18 februari 2022 aan de wethouder M. Schoenaker die benadrukte dat het niet alleen veel herkenning is voor oudere inwoners maar dat het album ook leerzaam en interessant is voor nieuwe inwoners.